فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 49
510
4year ago
عرضه فناوری
697
4year ago
تقاضای فناوری
670
4year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید