تاریخ نگارش : 1396/11/3 15:52 605

دپارتمان ها و خدمات ویرا


شرکت فن بازار بین المللی ویرا خدمات خود را در قالب سه دپارتمان به شرح زیر به مشتریان ارایه می نماید :

دپارتمان ها و خدمات ویرا

- دپارتمان تجاری سازی فناوری

-دپارتمان خدمات تجاری سازی

- دپارتمان بازاریابی و تبلبغات محصولات و خدمات فناورانه
جهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید