فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 15
97
2year ago
تقاضای فناوری
677
3year ago
تقاضای فناوری
656
3year ago
تقاضای فناوری
431
4year ago
تقاضای فناوری
772
4year ago
تقاضای فناوری
1372
4year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید