فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 15
53
one year ago
تقاضای فناوری
516
3year ago
تقاضای فناوری
476
3year ago
تقاضای فناوری
354
3year ago
تقاضای فناوری
659
3year ago
تقاضای فناوری
1241
4year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید